14 Ekim 2009 Çarşamba

Gündem: Silah Kanunu Tasarısı (13.10.2009)

1/729 esas numarasıyla, esas komisyon olarak TBMM İçişleri Komisyonu’nda bulunan Silah Kanunu Tasarası, 13 Ekim, Salı günü tali komisyonlardan TBMM AB Uyum Komisyonu’nun gündeminde bulunuyordu. Önümüzdeki günlerde ise İçişleri Komisyonu tarafından ele alınacak.

Silah Kanunu Tasarısı’nın özeti şöyle yapılıyor: “Tasarı ile, silahlar ile ilgili olan ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda yer alan günümüz ihtiyaçlarına cevap veremeyen hükümlerin yürürlükten kaldırılması ve silahlar ile ilgili hükümlerin tek bir metinde düzenlenmesi suretiyle mevzuatta birliğin sağlanması öngörülmektedir. Söz konusu Tasarı, silahları sınıflandırarak silahlar ile bunların mühimmatı, aksam, parça ve aksesuarlarının ithali, üretimi, satışı, satın alınması, imhası, edinimi, taşınması, bulundurulması, nakli, bunların her türlü izin ve kayıt işlemlerine dair esas ve usuller ile bunlara aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları düzenlemektedir.”

Sözkonusu Tasarı, Türkiye’deki bireysel silahlanma sorunu bakımından oldukça önemlidir. Dolayısıyla, yasayı yapan erkin ülkemizdeki bireysel silahlanmanın sosyolojik boyutuna ilişkin bilgi sahibi olması da önemlidir. Çünkü yapılan yasalar, biz yurttaşların “yaşama hakkı”nı yakından ilgilendiriyor. Bireysel silahlanmaya ilişkin Türkiye’deki durumun parlak olmadığını, yapılan çalışmalardan ve gündelik olarak medyada izlediğimiz haberlerden biliyoruz. Duruma ilişkin şu hatırlatmalarda bulunalım:

Türkiye’de 2,5 milyon ruhsatlı olmak üzere, bu rakamın en az üç katı ruhsatsız silah mevcut. Türkiye’de yılda ortalama 3000 yurttaş ateşli silahlarla hayatını kaybediyor. Bu kişilerin 700’ü ise ateşli silahlarla kaza sonucu yaşamlarını yitiriyorlar.

Türkiye’deki cinayetlerin %60’ında ateşli silah kullanılıyor.

Her 10 kişiden 1’inde, her 3 evden 1’inde ateşli silah bulunuyor.

Silaha kolay ulaşılabilir olması cinayet, intihar gibi olayların her an meydana gelmesinin en önemli nedeni. Evde silah bulunması ev halkından birinin cinayet, intihar, kaza gibi nedenlerle ölmesi riskini %41 arttırıyor.

Cinayet büro amirliğinin olay format dosyaları tarandığında, neden suç işlendiği sorgulandığında, tartışma, kıskançlık, namus gibi önceden tasarlanmamış olaylarda silah kullanımı %90, illiyet bağı ise %80...

Trafikteki aktif 13 milyon sürücünün % 8’i ciddi düzeyde agresif sürücü.

Bunların içinde silahlı agresif sürücü oranı ciddi oranda yüksek... Ateşli silahların %80’i her an (belde, el altında, torpidoda, yastık altında ve çekmecede) kullanılabilir durumda.

Silahla işlenen her 10 cinayetten 1’i trafikte gerçekleşiyor. Araçlarda ateşli silahların bulunması, meydana gelen öfke patlamaları sonrasında ölüm ve yaralamalarla sonuçlanan suçları arttırıyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder